Water & Energy Solutions

OndernemersSMG-Logo.jpg
Aaldrik Haijer
Dennis de Reus

Contactgegevens onderneming
T.    050 2104532
E.    info@waterandenergysolutions.nl
W.   www.waterandenergysolutions.nl

Business
Water & Energy Solutions is een onafhankelijk ingenieursbureau dat nauw samenwerkt met de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Zij zijn expert in het realiseren van energiebesparing in de procesindustrie door optimalisatie van nutsvoorzieningen, zoals water, warmte, elektriciteit, (aard)gas, stoom en perslucht, welke voorwaarde zijn voor het kernproces.

Diensten
Water & Energy Solutions biedt de Water & Energy Check aan. Dit is een effectieve manier om uw proces met de tijd mee te laten groeien. De check is een inventarisatie van alle water- en energiestromen, aan de hand waarvan ze besparingen met een maximale terugverdientijd van 3 jaar presenteren. Daarbij garandeert de onderneming dat zij zichzelf minimaal drie keer terugverdienen, zoniet is de check kosteloos. De check analyseert sites, plants of processen en draagt in korte tijd praktische punten van verbetering aan. En omdat zij van mening zijn dat een oplossing meer omvat dan slechts getallen, gaan ze ver om hun resultaten begrijpelijk en implementeerbaar te maken.