Maatwerk in 'gouden route'

Geplaatst op: 20-05-2013

Om maatwerk voor opleidingen en voor studenten te kunnen leveren, is een 'gouden route' richting ondernemerschap ontwikkeld.


Enerzijds met een hoge mate van flexibiliteit in het aanbod en anderzijds een sterke koppeling met het curriculum van een studie of opleiding. Dit is voor een individuele student nodig om kennis van en competenties voor ondernemerschap te kunnen ontwikkelen en een effectieve combinatie van studeren en ondernemen mogelijk te maken. De 'gouden route' richting ondernemerschap is voor elke student en voor elke opleiding verschillend.

Het Center of Entrepreneurship Value050 biedt daarom - 'above the line' - extracurriculaire onderdelen aan die voor alle studenten en docenten van de Hanzehogeschool en de Rijksuniversiteit Groningen toegankelijk zijn. Alle studenten worden vanaf hun eerste jaar gevolgd met het volgsysteem Monitor050. Elk voorjaar wordt een serie workshops aangeboden waar studenten en docenten aan deel kunnen nemen. De virtuele incubator Via050 is open voor studenten die zich op het zelfstandig ondernemerschap willen voorbereiden, voor docenten die hun studenten daarbij willen ondersteunen en voor ondernemers die met pre-starters in contact willen komen. Via onze partners bieden wij assessments en een 'online' ondernemerstest aan.

Voor derde- en vierdejaarsstudenten zijn verschillende minoren beschikbaar zoals de Business Class Ondernemerschap voor business plan ontwikkeling, de honours minor Ondernemingsplan Op Maat voor ondersteuning door studenten van externe ondernemers, de honoursminor Da Vinci voor effectuation en conceptontwikkeling, de minor Ondernemen en Techniek voor technostarters en de minor Eigen Paramedisch Bedrijf voor studenten in zorgopleidingen.

Daarnaast adviseert Value050 docenten en management bij de ontwikkeling van intracurriculaire onderwijsonderdelen - 'below the line'- zoals entrepreneurship awareness sessies, de inzet van student companies, opleidingspecifieke workshops en assessments, de ontwikkeling en begeleiding van een pre-incubator binnen de muren van een opleiding, de ontwikkeling van een ondernemersgerichte specialisatie en de mogelijkheden voor studenten om op een eigen bedrijf af te studeren - rekening houdend met het te behalen eindniveau van opledingspecifieke competenties.

Tenslotte biedt het CoE Value050 ook een 'teach the teacher' programma voor docenten die zich willen ontwikkelen op het vlak van ondernemerschap en ondernemerschaponderwijs. Het basisniveau bestaat uit een serie van zeven bijeenkomsten waarin o.a. het effectuation model, design thinking, business model canvas en business plan worden besproken. Docenten die dit niveau hebben behaald worden opgenomen in het 'Entrepreneurship Education Register'.