Workshop Vereniging Hogescholen

Geplaatst op: 22-04-2013

In april organiseerde de Vereniging Hogescholen het jaarcongres 'Wereld van Waarde'.


Wereld van waarde
Regelmatig duiken in discussies over het hoger onderwijs termen op als rendement, relevantie voor de werkgever, economische waarde, kortom: termen met een zakelijke/financiële betekenis. Maar het gaat bij het hbo natuurlijk niet alleen om geld: het gaat om scholing en vorming van studenten tot professionals in de samenleving. Dat behelst een wereld van waarde en waarden. In het hbo worden studenten opgeleid en gevormd tot mensen met een gedegen theoretische kennis, met onderzoekend vermogen die bijdragen aan de ontwikkeling van het beroep, die beschikken over vakmanschap en die de beroepsethiek en maatschappelijke oriëntatie van verantwoordelijke professionals hebben. Daarin spelen veel elementen een rol die juist niet in geld waardeerbaar is, zoals die onderzoekende houding, inspirerende docenten, beroepsbeleving, bildung etc. Ook die elementen zijn van grote waarde.

Workshops en hoorcolleges
Tijdens het jaarcongres organiseerden de hogescholen een groot aantal workshops en hoorcolleges over de volgende subthema’s:
1. Waarde ervaren: denken & handelen
2. Waarde verantwoorden: meten & sturen
3. Waarde wegen: toetsen & examineren
4. Waarde delen: vernieuwen & verbinden
5. Waarde waarderen: investeren & erbij horen

Workshop Center of Entrepreneurship Value050
Immo Dijkma en Frans Donders verzorgden samen een workshop over Value050, het volgsysteem Monitor050, de 'gouden route' richting ondernemerschap en het 'Effectuation Model' als belangrijk leermodel dat bij het ondernemerschapsonderwijs wordt gebruikt. Met een volle zaal en in een sterk interactieve setting werd het een leuke en informatieve workshop die veel enthousiaste reacties, nieuwe contacten en verzoeken om samenwerking opleverde.