Positieve visitatie CVO Groningen

Geplaatst op: 27-05-2013

Onlangs bracht de Adviescommissie Valorisatie een officieel visitatiebezoek aan het Consortium voor Valorisatie en Ondernemerschap Groningen.


De adviescommissie is positief over het enthousiasme van het Groningse team en de professionele wijze waarop zij actief zijn. De commissie keek naar de eerste 18 maanden van de looptijd van het valorisatieplan en de (financiële) verantwoording daarvan. De commissie is van mening dat het project naar volle tevredenheid verloopt en adviseert om de subsidieverstrekking voort te zetten.

Het Consortium voor Valorisatie en Ondernemerschap wordt gefinancierd door de Hanzehogeschool Groningen, het Universitair Medisch Centrum Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen. Daarnaast zijn onder meer stad en provincie Groningen, NOM, Rabobank, FrieslandCampina, Triade, Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta en meer dan 50 MKB-bedrijven nauw betrokken bij het centrum. De Groningse partners financieren gezamenlijk € 10 miljoen en vanuit het valorisatieprogramma van het Ministerie van EZ wordt € 5 miljoen bijgedragen. In totaal gaat het dus om € 15 miljoen voor 2011-2016.

Het Centrum voor Ondernemerschap Groningen is actief op het gebied van publiek-private samenwerking, ondernemerschapsonderwijs en -ondersteuning en screening en scouting van kennis.