Programma Teach the Teacher Ondernemerschap

Geplaatst op: 08-04-2013

Programma Teach the Teacher Ondernemerschap
Voorjaar 2013


NOOT:
Vanwege onverwacht grote belangstelling is de inschrijving voor het voorjaarsprogramma gesloten
.

Vanaf september 2013 bieden we opnieuw het programma 'Teach the Teacher Ondernemerschap' aan. U heeft nu al de mogelijkheid uw interesse kenbaar te maken en een voorinschrijving te doen via inschrijfformulier programma Teach The Teacher Ondernemerschap. De planning van het najaarsprogramma wordt eind april gecommuniceerd.


Ondernemerschap in het onderwijs
Versterking van ondernemerschap en van ondernemendheid zijn speerpunten van de Hanzehogeschool en de Rijksuniversiteit Groningen. In de als ‘excellent’ beoordeelde prestatieafspraken van de Hanzehogeschool met het ministerie van OC&W, is vastgelegd dat vanaf 2015 in elke opleiding aandacht is voor ondernemerschap. Elke student en elke alumnus moet een zichtbaar ondernemende en innovatieve professional zijn. Om dit te realiseren is het van belang dat docenten - als dragers van de onderwijskwaliteit - binnen studies en opleidingen een professionele structuur en cultuur op het gebied van ondernemerschap creëren en binnen een curriculum werken met onderwijsonderdelen gericht op ondernemerschap.

Het programma Teach the Teacher Ondernemerschap
Voor docenten die zich willen bekwamen in ondernemerschaponderwijs organiseert het Center of Entrepreneurship Value050 van UMCG, RUG en HG, het programma ‘Teach the Teacher Ondernemerschap’. Docenten worden ondersteund bij het ontwikkelen en aanbieden van onderwijs voor en over ondernemerschap. In het programma maken docenten kennis met ‘state of the art’ modellen op het gebied van ondernemerschap en ondernemend gedrag. In elke workshop is tijd en aandacht voor de vraag: “Hoe kunt u deze modellen gebruiken in uw onderwijs?”.

Certificaat en landelijk docentenregister Ondernemerschap
Deelnemers die het volledige programma Teach the Teacher Ondernemerschap hebben afgerond (7 workshops), ontvangen een certificaat en worden opgenomen in het landelijk docentenregister Ondernemerschap. Het landelijke docentenregister Ondernemerschap is een professioneel netwerk van docenten met gecertificeerde kennis van ondernemerschaponderwijs.

De workshops
Het programma Teach the Teacher Ondernemerschap is opgebouwd uit de volgende onderdelen.

1. Effectuation: De 5 principes van succesvol ondernemerschap
‘What makes entrepreneurs entrepreneurial?' Saras Sarasvathy heeft onderzoek gedaan naar het gedrag van succesvolle ondernemers in de startup fase en het Effectuation Model ontwikkeld. Het model biedt een set van 5 principes die succesvolle ondernemers ondersteunen bij het nemen van beslissingen en die inzicht verschaffen om beter om te kunnen gaan met onzekerheid. Wie ben ik? Wat kan ik? En wie ken ik? In deze workshop wordt het Effectuation Model uiteengezet en leert u hoe u Effectuation kunt gebruiken in het onderwijs en voor het stimuleren van ondernemend gedrag bij uw studenten.
Door: Immo Dijkma en Eric Welp

2. Design Thinking: creativiteit en conceptontwikkeling
Design Thinking is een actiegerichte methode die creativiteit en analytisch denken combineert en empathie centraal stelt: 'Don't analyze, act!'. De wereld verandert snel. Snel leren van nieuwe problemen en ervaringen wordt daarom steeds belangrijker. De methode Design Thinking is ontwikkeld door IDEO, een designbureau in Amerika. Een belangrijk kenmerk van de methode is actie; vandaag beginnen, prototypes bouwen en direct testen. Er wordt veel gebruik gemaakt van visuele beelden. De methode stelt innovators en startende ondernemers in staat om snel en praktisch producten en diensten te vernieuwen en uit te proberen. In deze workshop worden de basiselementen toegelicht en leert u aan de hand van voorbeelden de Design Thinking methode toe te passen in het onderwijs.
Door: Immo Dijkma en Eric Welp

3. Stimuleren ondernemend gedrag
Wat is ondernemend gedrag? Hoe verleg je de nadruk van het schrijven van plannen naar het ondernemen van acties?  'Empowerment' als basis voor stimuleren van ondernemend professioneel gedrag is noodzakelijk. Empowerment is een methode waarbij je zeggenschap krijgt over en verantwoordelijkheid neemt voor je eigen werk. Organisaties hebben steeds meer behoefte aan ondernemende professionals. Wat zijn ondernemende professionals en hoe stimuleer je ondernemend gedrag? In deze workshop worden bovenstaande vraagstukken besproken aan de hand van onderzoek van Teresa Amabile en een veel geciteerd artikel van Dennis Kinlaw over Empowerment.
Door: Immo Dijkma en Eric Welp

4. Business Model Canvas en Elevator Pitch
Alexander Osterwalder ontwikkelde het Business Model Canvas, een systematische en praktische methode om over strategie na te denken en business modellen te innoveren. Bestaande modellen worden doorbroken, nieuwe business modellen worden ontworpen, die nieuwe markten kunnen openen, een andere doelgroep kunnen bereiken of een hele markt op zijn kop kunnen zetten. Met het Business Model Canvas ervaart u hoe een business model op één A4 kan worden uitgetekend. Via negen bouwstenen helpt het model om aannames in kaart te brengen en deze vervolgens te testen. Waar staan de bouwstenen voor en welke rol spelen ze? Hoe zet u vervolgens met een Elevator Pitch in korte tijd uzelf en uw business idee overtuigend neer? In deze workshop wordt het Business Model Canvas samen met de Elevator Pitch geïntroduceerd en in praktijk gebracht. Praktische voorbeelden worden gegeven voor toepassing in het onderwijs.
Door: Eelco Bakker

5. Best cases tour on Entrepreneurship Groningen
Een ‘proeverij’ van de mooie ondernemerschapsprogramma’s en ondernemende activiteiten binnen de Hanzehogeschool, Rijksuniversiteit en stad Groningen. U volgt een tour langs de hotspots voor ondernemerschap in Groningen.
Door: Jacques Hartog

6. Onderwijsconcept Student Company
Wat is een Student Company? Steeds meer studenten willen tijdens hun studie ervaring opdoen met het starten van een eigen bedrijf. Dit kan door middel van het onderwijsconcept Student Company. Gedurende een jaar ontwikkelen studenten een nieuw product en zetten dit in de markt. Daarbij dienen studenten te analyseren, plannen, bij te stellen en te rapporteren. Hoe kunt u een Student Company integreren in uw onderwijs? Hoe gaat de begeleiding? Waar wordt op beoordeeld en hoe wordt het hbo-niveau geborgd? Welke investeringen zijn nodig en hoe zijn de (financiële) risico’s afgedekt? Antwoorden op deze vragen en meer worden aangereikt in de workshop Student Company.
Door: Jeroen Loef

7. Vraaggerichte workshop Ondernemerschap
De inhoud van de vraaggerichte workshop Ondernemerschap wordt bepaald door input van de deelnemers aan het programma Teach the Teacher Ondernemerschap.
Door: Immo Dijkma en Eric Welp

Planning

Workshop

Datum

Tijd

Effectuation: de 5 principes van succesvol ondernemerschap = VOL

dinsdag 23 april

14.00 – 17.00 uur

Design Thinking: creativiteit en conceptontwikkeling = VOL

dinsdag 14 mei

14.00 – 17.00 uur

Stimuleren ondernemend gedrag = VOL

dinsdag 28 mei

14.00 – 17.00 uur

Business model Canvas en Elevator Pitch = VOL

dinsdag 11 juni 

14.00 – 17.00 uur

Best cases tour on Entrepreneurship Groningen = VOL

donderdag 20 juni

14.00 – 17.00 uur

Onderwijsconcept Student Company = VOL

dinsdag 25 juni

14.00 – 17.00 uur

Vraaggerichte workshop Ondernemerschap = VOL

dinsdag 2 juli

14.00 – 17.00 uur
Doelgroep
Docenten, teamleiders en onderwijsadviseurs Hanzehogeschool Groningen, Rijksuniversiteit Groningen en hogescholen Sectorplan Noord die zich willen bekwamen in ondernemerschaponderwijs.

Locatie
De workshops vinden plaats op de Zernike Campus in de Incubator Cube050, Kadijk 1, 9747 AT Groningen.

Kosten
Deelname aan het programma Teach the Teacher Ondernemerschap voorjaar 2013 is kosteloos voor docenten van de Hanzehogeschool en de Rijksuniversiteit Groningen. Ook docenten van de hogescholen in het Sectorplan Noord kunnen gratis aan de workshops deelnemen.

Deelname en inschrijving
Vanwege onverwacht grote belangstelling is de inschrijving voor het voorjaarsprogramma gesloten.

Vanaf september 2013 bieden we opnieuw het programma 'Teach the Teacher Ondernemerschap' aan. U heeft nu al de mogelijkheid uw interesse kenbaar te maken en een voorinschrijving te doen via inschrijfformulier programma Teach The Teacher Ondernemerschap. De planning van het najaarsprogramma wordt eind april gecommuniceerd.

De workshopleiders
Immo Dijkma (master IMEET) is trainer Effectuation en coördinator van de honoursminor Da Vinci en hij is als docent verbonden aan het Instituut voor Bedrijfskunde en het Instituut voor Marketing Management van de Hanzehogeschool Groningen. In de minor Da Vinci werken geselecteerde studenten in een multidisciplinair team samen aan een eigen idee, of een idee/probleem van een ondernemer of organisatie. Dit kan leiden tot een concreet concept, product of dienst. Aan de minor Da Vinci ligt de Effectuation-theorie ten grondslag. Immo: "Deze methode gaat er vanuit dat je ideeën snel om moet zetten in acties. Dit betekent voor de studenten dat ze er in de praktijk op uitgaan om te achterhalen hoe kansrijk hun idee is.

Eelco Bakker is ondernemer en adviseur ontwikkeling ondernemerschaponderwijs CoE Value050. Zijn passie ligt in het naar boven halen en richting geven aan ondernemend potentieel. Dat kan bij startende ondernemers zijn, bij studenten, maar ook bij teams van medewerkers en organisaties. Hij gelooft sterk in de kracht van ondernemerschap en ondernemendheid. Dit kan individuen en organisaties verder helpen. Als projectmanager ontwikkelt Eelco nieuwe businessconcepten en programma's rond startups, ondernemerschap en ondernemend gedrag. Met zijn brede ervaring, frisse blik en grote netwerk is hij in staat individuen, teams en organisaties ondernemender te maken.

Jacques Hartog (master IMEET) is coördinator van de minor Business Class Ondernemerschap en de honoursminor Ondernemingsplan Op Maat. Hij is als docent verbonden aan het Instituut voor Marketing Management van de Hanzehogeschool Groningen. Hij is zelf ook ondernemer en werkt mee aan diverse ondernemersprojecten voor het Dagblad van het Noorden en voor de gemeentes Groningen en Assen. Daarnaast is hij coach en adviseur voor de Kamer van Koophandel.

Jeroen Loef is als docent verbonden aan het Instituut voor Marketing Management van de Hanzehogeschool Groningen op de vakgebieden marketing, organisatiekunde, strategisch management en ondernemerschap. Zijn grote passie is onderwijs en ondernemerschap bij elkaar te brengen. Jeroen is ook voorzitter van de Stichting Jonge Honden. Een stichting gericht op het faciliteren en aanwakkeren van ondernemerschap onder jongeren en het overdragen van het elan van ondernemerschap van de oude op de nieuwe garde.

Eric Welp is leerplanontwikkelaar bij SLO, ambassadeur van stichting GrijpdeBuitenkans en gamechanger bij In Practice, partner in veranderingstrajecten. Hij is betrokken bij onderwijsprojecten in binnen- en buitenland en werkt samen met diverse partijen uit de publieke sector en het bedrijfsleven. Voortbouwend op de principes van 'Effectuation' is hij als geen ander in staat om gebruik te maken van de aanwezige mensen en middelen en samen bij te dragen aan krachtig en innovatief onderwijsklimaat.