Nieuwe boost in ondernemerschap

Geplaatst op: 20-11-2012

Wereldwijd is steeds meer aandacht voor ondernemerschap: de week van 12 tot 18 november is uitgeroepen tot de week van het ondernemerschap.


In Nederland zijn in totaal 124 (geregistreerde) activiteiten opgezet en hebben er meer dan 10.000 Nederlanders laten zien wat innovatie, lef en creativiteit teweeg kan brengen. Nederland was hierdoor zeer goed vertegenwoordigd in een internationaal netwerk dat inmiddels bestaat uit meer dan 125 landen. Dit internationale karakter is onder andere af te leiden uit het feit dat Prinses Máxima de Global Entrepreneurship Week in Turkije heeft geopend!

In Nederland werd de aftrap in Wageningen op 12 november verzorgd door StartLife, de nationale host van de Global Entrepreneurship Week 2012, met als dagvoorzitter Jan Douwe Kroeske. Deze week stond dit jaar in het teken van ‘sustainable future’. Zowel tijdens het openingsevent als ook in de rest van de week vonden allerlei activiteiten plaats rondom ondernemen voor een duurzame toekomst. De week werd op vrijdag 16 november feestelijk afgesloten in Groningen, waarbij het stokje door StartLife werd doorgegeven aan de nationale host van 2013: Center of Entrepreneurship VALUE050. Het thema dat VALUE050 heeft gekozen voor de GEW 2013 is Energetic. Dat vertaalt zich in 2 subthema's, te weten Energie en Healthy Ageing.

De Stichting Global Entrepreneurship Week Nederland is een initiatief van de Nederlandse Centres of Entrepreneurship en het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en wordt ondersteund door stichting New Venture. Door krachten te bundelen en activiteiten af te stemmen kan het Nederlandse beleid op het gebied van onderwijs en ondernemerschap worden versterkt.

Volgend jaar ook meedoen? Volg ons via onze website www.gewnederland.nl, Facebook (www.facebook.com/gewnederland) en Twitter (twitter.com/GEWNL)!