Intensivering samenwerking met vo en mbo

Geplaatst op: 18-10-2012

De Hanzehogeschool Groningen intensiveert de samenwerking met scholen in het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs op het terrein van ondernemerschaponderwijs.


De ONO-trajecten met de ROC's Alfa-college en Noorderpoort worden gecontinueerd. Daarnaast is een nieuwe editie gestart van 'DOE-Groningen'. DOE is een landelijk programma, geïnitieerd vanuit het ministerie van OC&W, waarbij studenten hbo en mbo samen een onderneming starten.

Verder zal vanuit het Groningse Center of Entrepreneurship VALUE050 en het Sectorplan Noord - de vier samenwerkende noordelijke hogescholen - een project starten dat gericht is op de doorontwikkeling van het ‘Entreprenasium’ in Noord-Nederland.  Onder leiding van de Hanzehogeschool zal, met scholen voor voortgezet onderwijs zoals het Hondsrug College in Emmen en CSG Dingstede in Meppel, de aansluiting van de leerlijnen ondernemerschap in het Entreprenasium op de instroomeisen van de hogescholen worden verbeterd. Daarnaast zullen nieuwe mogelijkheden en samenwerkingsvormen worden ontwikkeld zoals een mogelijk vo-examenprofiel Ondernemerschap, participatie van ‘Entreprenasiasten’ in het volgsysteem MONITOR050 en in de virtuele incubator VIA050 van het Groningse Center of Entrepreneurship.