Stimulering ondernemerschap onderdeel van excellente beoordeling

Geplaatst op: 27-09-2012

Bron: www.scienceguide.nl

Bij de beoordeling van de plannen voor de prestatieafspraken ter wille van profilering en differentiatie in het hoger onderwijs sprongen er drie kennisinstellingen  uit. Zeer hoge waardering gaf de Commissie van Vught aan de Hanzehogeschool Groningen, de Hogeschool Arnhem Nijmegen en de Universiteit Utrecht.

Het Center of Entrepreneurship VALUE050, de Incubator CUBE050 en het Sectorplan Noord houden zich bezig met de ontwikkeling van ondernemerschaponderwijs en ondersteuning in Noord-Nederland. De bevindingen van de commissie Van Vught bevat een interessante analyse die onze ambitie inzake stimulering van ondernemerschap expliciet onderschrijft.

"De Hanze zet in op een noordelijke samenwerking van zowel HBO als WO instellingen die met elkaar een flexibel aanbod van opleidingen voor werkenden en LLL ontwikkelen. Met de ROC's en bedrijven samen zet men bovendien in op betere aansluiting mbo-hbo en de ontplooiing van Ad-opleidingen. In heel het opleidingsaanbod wordt het accent op ondernemerschap een centraal aspect, waarvoor gestreefd wordt naar een bijzonder kenmerk in de accreditatie door de NVAO."

De motivatie voor het verlenen van het predicaat 'Excellent' aan de Hanzehogeschool Groningen, de Hogeschool Arnhem Nijmegen en de Universiteit Utrecht en een analyse van 'zes gezamenlijke punten van excellentie', vindt u via deze link van Science Guide.